(Odijk) 030-6561223, (Zeist) 030-7519054,

MTB Vignet 2018

MTB Vignet 2018
7,50 € 7,50 €

Beschrijving

MTB Vignet 2018

Met ingang van 1  februari 2015 is in Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug een MTB-vignet ingevoerd.
De inkomsten die met het vignet worden gegenereerd komen ten goede aan het onderhoud, beheer en uitbreiding van het mountainbike routenetwerk in het Nationaal Park.

Kombochten en drop-offs
Sinds vorig jaar is er op de Utrechtse Heuvelrug veel werk verzet. De nieuwe routes in Zeist, Rhenen en Kwintelooijen zijn daarvan het resultaat. Momenteel wordt gewerkt aan de verbetering van de route op de Amerongse Berg. Een grote groep vrijwilligers, waaronder leden van omliggende wielersportverenigingen, heeft in samenwerking met een professionele routebouwer geholpen bij de aanleg van de verschillende nieuwe of verbeterde routes. Inmiddels hebben verschillende vrijwilligersgroepen een eigen route geadopteerd en wordt er regelmatig onderhoud gedaan.

Kenmerk van de nieuwe routes is dat deze veel speelse elementen bevatten. Van kombochten tot kleine drop-offs en vooral veel singletracks. Daarmee voorzien de routes beter in de behoeften van de hedendaagse mountainbiker.  Plannen voor het doorontwikkelen van bestaande routes rondom de Amerongse Berg en in Leersum liggen al klaar, maar daarvoor is de steun van de mountainbikecommunity nodig: door de inkomsten vanuit het MTB-vignet, maar ook door de inzet van vrijwilligers.

Lang voortraject
De mogelijkheden om te mountainbiken op de Utrechtse Heuvelrug waren lange tijd zeer beperkt. In 2007 startte lokale mountainbikers en wielersportbond NTFU een lobby voor meer ruimte voor de mountainbiker in dit uitgestrekte gebied. Vele gesprekken met landeigenaren en een onderzoek van de Universiteit Wageningen waren nodig om tot een goed samenwerkingsverband te komen waarin de provincie en o.a. Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en de NTFU participeren. Inmiddels werken ook andere partijen mee aan de realisatie van de routes. De betrokkenen hebben geld, materiaal en menskracht ter beschikking gesteld.